Zalo

Chuyên môn

  • Cử nhân Điều dưỡng.
  • Có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cũng như tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Viết bài

Hơn 3 năm kinh nghiệm viết bài cho nhiều website về sức khoẻ như Vinmec.com; vicare.vn và Dripcare.vn.