Zalo
Hồ Giáng My
  • Cử nhân chuyên ngành Quốc Tế Học - Đại học KHXH&NV Hà Nội (USSH)
  • Hơn 5 năm sản xuất và đóng góp nội dung trong lĩnh vực Y tế - Chăm sóc sức khỏe: Bệnh viện Quốc tế Vinmec, H&H Nutrition (Dinhduongtoiuu.com), IVIE - App đặt lịch khám, DripCare và Drip Hydration (Thẩm mỹ - Làm đẹp), Tâm lý Thái An…
  • Quan tâm đến lĩnh vực Phân tâm học, Hệ thần kinh trung ương và tác động của các vấn đề tâm lý lên cơ thể, cảm xúc, thể trạng của con người. 
  • Có định hướng nghiên cứu thêm về Somatic Therapy, Heal Nervous System, Menstrual Cycle từ các chuyên gia nước ngoài.
  • Muốn đồng hành với các dự án giáo dục, tăng cường nhận thức và sức khỏe cộng đồng.