Zalo

Bằng đại học

Cử nhân điều dưỡng nha khoa

Sở thích

Đam mê tìm hiểu các kiến thức về y khoa, thẩm mỹ và làm đẹp

Kinh nghiệm viết bài:

  • 2021: Bắt đầu tiếp xúc và viết các nội dung đầu tiên về Y tế
  • 2022: Cộng tác với Vinmec trong dự án website Vinmec.com và VinmecDR.com
  • 2023: Tiếp tục cộng tác viết bài cho dự án Dripcare.vn và Yangmiwa.com.