Zalo

Cử nhân Dinh dưỡng Vũ Thị Quỳnh Chi có hơn 5 năm tham gia tư vấn dinh dưỡng và hợp tác các mảng nội dung về dinh dưỡng với các cơ sở y tế.

Năng động, nhiệt huyết và luôn mong muốn cung cấp kiến thức và thực hành dinh dưỡng nhằm cải thiện sức khoẻ cộng đồng. Từ đó giúp cho người dân nói chung và bệnh nhân nói riêng nâng cao chất lượng cuộc sống.

Kinh nghiệm viết bài:

  • 2021: Cộng tác với Vinmec trong dự án website Vinmec.com và VinmecDR.com
  • 2023: Tiếp tục cộng tác viết bài cho dự án Dripcare.vn.