Zalo
Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Cúc
  • Tốt nghiệp Trường Đại học Y-Dược Huế, là một trong những ngôi trường Y khoa hàng đầu Việt Nam.
  • Đã tiếp tục học chuyên sâu về lĩnh vực Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
  • Nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Dinh dưỡng – Tiết chế.
  • Có hơn 2 năm cộng tác và viết bài Y học thường thức cho website vinmec.com; Dripcare.vn.